Česky

English

Français
Česká rada dětí a mládeže

Vlnka Vlnka

Zahraniční a mezinárodní aktivity ČRDM v roce 2004

V roce 2004 přijala ČRDM řadu delegací zahraničních organizací a ministerstev – tak jsme přivítali delegaci mladých francouzských aktivistů, kteří představili svůj projekt „Chuť jednat“, zástupce saského spolkového ministerstva pro mládež a rodinu nebo např. zástupce Mezinárodní federace CEMÉA. V neustálém kontaktu jsme s přáteli z Rady mládeže Slovenska (RMS). Nejenže se setkáváme na různých zahraničních akcích a v rámci Česko-slovenské komise pro spolupráci mládeže, ale na konci listopadu se uskutečnila studijní návštěva zástupců ČRDM v Bratislavě u příležitosti valného shromáždění RMS, kde jsme naplánovali intenzivnější spolupráci na rok 2005. Ukazuje se, že zintenzivnělé vztahy ČRDM a RMS i mezi krajskými radami dětí a mládeže (vyjádřené například uspořádáním loňské Bambiriády rovněž ve slovenské Žilině) v obou státech stále více přispívají k vzájemné inspiraci. Možná se na Slovensku dočkáme i udělování obdoby Ceny Přístav či toho, že RMS bude pro svá sdružení zajišťovat úrazovou pojistku.

Obdobně se předseda ČRDM zúčastnil valného shromáždění Bavorského kruhu mládeže (BJR) a panelové diskuse o v té době aktuálním vstupu ČR do EU, dvě naše zástupkyně reprezentovaly ČRDM na symposiu BJR „Vize mladých o rozšiřování Evropské unie“.

Předseda ČRDM Pavel Trantina, místopředseda Aleš Sedláček a Petr Vaněk se aktivně účastnili semináře organizovaného francouzskou národní radou mládeže CNAJEP, jenž v červnu svedl dohromady zástupce devatenácti národních rad mládeže z celé Evropy k diskusi o podmínkách pro mimoškolní výchovu.

Dobré kontakty jsme udržovali s Radou Evropy – vyslali jsme úspěšně několik účastníků ze sdružení i mimo ně na jazykové kursy pořádané Radou Evropy pro mladé vedoucí a mezi čtyřmi sty mladými účastníky velké květnové akce „Evropa, mládež a globalizace“ ve francouzském Štrasburku nechyběli ani naši zástupci.

Předseda Pavel Trantina působí rovněž jako člen České komise pro UNESCO.

Už od roku 2000 je ČRDM zapojena do tvorby a následného zavádění Bílé knihy EU o mládeži. V rámci tzv. Otevřené metody koordinace mezi státy EU se v loňském roce hodnotil dosavadní stav a schvalovaly se návrhy dalších společných cílů pro oblast dobrovolné práce a výzkumy o mládeži, kde zástupci ČRDM pro MŠMT připomínkovali některé materiály pro jednání a zapojili se do diskuse o nově vznikajícím Evropském paktu pro mládež. Tato témata rovněž diskutovali Pavel Trantina na jarním a Michal Kadera s Jiřím Peterkou na podzimním setkání pořádaném Evropskou komisí v Irsku, resp. v Nizozemsku. Bylo rovněž obsahem setkání ministerstev zodpovědných za mládež a národních rad mládeže zemí Visegrádské čtyřky v Telči, kterého se na pozvání MŠMT zúčastnil i předseda ČRDM.

Dlouhodobým cílem ČRDM je získat členství Evropském fóru mládeže (YFJ). V loňském roce se ČRDM konečně otevřela cesta k přijetí do tohoto prestižního uskupení – podali jsme obsáhlou přihlášku, jež je nyní posuzována s perspektivou vstupu na podzim 2005. V roce 2004 jsme byli s YFJ v kontaktu mj. během jím organizovaných informačních a konzultačních dnů o evropské politice vůči mládeži.

Zástupci ČRDM byli přítomni i na dalších mezinárodních akcích – na Fóru mládeže Středoevropské iniciativy ve Slovinsku, na litevské Letní univerzitě LiJOT, na seminář Rady mládeže Slovinska MIML (Více informací, více života).

Pětice zástupců ČRDM se spolu s deseti tisíci dalších mladých lidí mělo v srpnu možnost zúčastnit se Světového festivalu mládeže v Barceloně.

I v roce 2004 jsme pokračovali ve svých internetových projektech – informačním serveru o mládeži v Evropě pro mládež v ČR Evropa.adam.cz (http://evropa.adam.cz) a podíleli se na přípravě nového vydání prezentačního CD-ROMu MŠMT o mládeži v ČR.

Autor: ČRDM | 03. 03. 2008 | 2906 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Vlnka
Projekty

Evropská karta mládeže EYCA – využijte slevy pro mladé po celé Evropě!

Adam – zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže

72 hodin – Ruku na to! – tři dny dobrovolnických aktivit po celé ČR

Bambiriáda 2013

Logo projektu „Finanční gramotnost v neformálním vzdělávání“

Kamchodit.cz – Databáze volnočasových aktivit

Kecejme do toho – strukturovaný dialog mládeže

Klíče pro život

Cena ČRDM PŘÍSTAV

Soutěž Má vlast v srdci Evropy

Využíváme monitoring:

Monitoring médií NEWTON Media

Vlnka

© ČRDM 1999 - 2013, e-mail: webmaster@crdm.cz
Tyto stránky jsou umístěny na serveru ADAM.CZ.
Tento web byl vytvořen pomocí phpRS.
Přihlaste se k odběru novinek z www.crdm.cz (pomocí služby RSS)! Navštivte stránku ČRDM na Facebooku!