Česky

English

Français
Česká rada dětí a mládeže

Vlnka Vlnka

Zahraniční a mezinárodní aktivity ČRDM v roce 2003

Česká rada dětí a mládeže rozvíjí kontakty se zahraničím – ať již sama o sobě nebo pro členy svých sdružení. Již od svého založení usiluje o odpovídající zastoupení České republiky v Evropském fóru mládeže. Je partnerem řadě ostatních národních rad mládeže, zve je na své akce a účastní se jejich. ČRDM rovněž zastupuje své členy a zájmy mladých lidí vůči Radě Evropy, Evropské unii, UNESCO a dalším organizacím a přenáší od nich podněty pro činnost. ČRDM je členem sítě evropských regionálních a národních rad mládeže PREMJER (www.premjer.net) a Evropské aliance zařízení pro volný čas dětí a mládeže EAICY (www.eaicy.cz) a i v roce 2003 se účastnila jejich aktivit.

V roce 2003 přijala ČRDM řadu delegací zahraničních organizací a ministerstev – v září jsme tak přivítali delegaci Bavorského kruhu mládeže, nebo např. jihokorejskou ministerskou delegaci. V neustálém kontaktu jsme s přáteli z Rady mládeže Slovenska (RMS). Nejenže se setkáváme na různých zahraničních akcích a v rámci Česko-slovenské komise pro spolupráci mládeže, ale počátkem prosince se uskutečnila studijní návštěva zástupců RMS v Praze a po ní bylo podepsáno i společné prohlášení o spolupráci, které předznamenává intenzivnější kontakty v příštím roce.

Dobré kontakty jsme udržovali s Radou Evropy – v listopadu jsme přijali delegaci jejích expertů, zúčastnili se Konzultačního setkání v Budapešti, jež se zabývalo návrhem Doporučení o vytváření a fungování národních rad mládeže a konzultativních orgánů mladých lidí, vyslali jsme úspěšně několik účastníků ze sdružení i mimo ně na jazykové kursy pořádané Radou Evropy pro mladé vedoucí.

Místopředseda Pavel Trantina byl v roce 2003 ministrem zahraničí jmenován členem České komise pro UNESCO a zúčastnil se Fóra mládeže UNESCO, kde po tři dny řídil jednání jedné z jeho pracovních skupin.

Už od roku 2000 je ČRDM zapojena do tvorby a následného zavádění Bílé knihy EU o mládeži. V rámci tzv. Otevřené metody koordinace mezi státy EU se v loňském roce vytvářely návrhy společných cílů a zástupci ČRDM byli u toho – nejprve na konference EUR-OP-A ve Vilnjusu, pořádané Litevskou národní radou mládeže, a poté na konzultaci mladých lidí, sezvané Evropskou komisí na Krétu, kde po tři dny diskutovali společné cíle EU v oblastech participace a informací pro mladé lidi i dva zástupci ČRDM. V odborných komisích MŠMT se pak zástupci ČRDM Jiří Zajíc a Pavel Trantina podíleli na zpracování odpovědí na dotazníky Evropské komise, jež se tentokrát týkaly oblasti dobrovolné práce s mládeží a většího porozumění mládeži prostřednictvím výzkumů.

Česká rada dětí a mládeže rovněž během letošních letních prázdnin spoluorganizovala v Praze mezinárodní seminář pro mladé lidi pod názvem Evropa zítřka (viz www.eaicy.cz/eot). Zúčastnily se jej kolektivy z Belgie, Francie, Itálie, Polska, Litvy, Slovenska, Maďarska a ČR. Mladí lidé ze současných i přistupujících států EU zde měli možnost konfrontovat své představy o budoucím životě ve společné Evropě a navázat přátelství prostřednictvím řady uměleckých aktivit.

Dlouhodobým cílem ČRDM je získat členství Evropském fóru mládeže. V listopadu 2003 měl místopředseda ČRDM, zatím jako host, opět možnost zúčastnit se shromáždění (Rady) jeho členů v Římě a přispět tam k formulování přístupů vůči mládeži na evropské úrovni. Věříme, že v roce novém již bude ČRDM přijata do tohoto prestižního uskupení.

Zástupci ČRDM byli přítomni i na dalších mezinárodních akcích – na Fóru mládeže Středoevropské iniciativy (Lukáš Kulovaný), na konferenci nově vzniklé polské národní rady mládeže „Mládež, Evropa a budoucnost“ (Petr Vaněk), obou pořádaných ve Varšavě, a na semináři belgické národní rady mládeže v Bruselu (Karel Pavel).

I v roce 2003 jsme pokračovali ve svých internetových projektech – informačním serveru o mládeži v Evropě pro mládež v ČR Evropa.adam.cz (http://evropa.adam.cz) a serveru informujícím o české mládeži v angličtině CzechYouth (http://czechyouth.adam.cz) a podíleli se na přípravě prezentačního CD-ROMu MŠMT o mládeži v ČR.


Konference EUR-OP-A (Europe, organised participation and access čili Evropa, organizovaná participace a přístup (do EU)) pořádaná litevskou národní radou mládeže LIJOT a Evropským fórem mládeže proběhla ve Vilniusu ve dnech 6. – 9. února a zabývala se uplatňováním závěrů Bílé knihy EU o mládeži především v budoucích členských zemích EU.

Konference se usnesla na deklaraci, určené národním ministerstvům a orgánům EU, z níž vyjímáme:

Účastníci konference uvítali Bílou knihu o mládeži a rozhodnutí Rady ministrů o rámci evropské spolupráce na poli mládeže. Podpořili roli danou organizacím dětí a mládeže v zavádění tzv. „otevřené metody koordinace“ v oblasti práce s mládeží, jakkoliv by zapojení organizací mládeže mělo být umožněno dříve v rámci celého procesu. Myšlenka rovné účasti všech kandidátských zemí by měla být zajištěna silným povzbuzováním aktivní účasti organizací dětí a mládeže z těchto zemí v otevřené metodě koordinace…

Žádáme proto národní ministerstva zodpovědná za děti a mládež, aby:

 • zajistila pro mladé lidi účast v rozhodovacích procesech na všech úrovních (EU, národní, regionální a místní);
 • poskytla potřebný zákonný základ pro rozvoj politik (přístupů) vůči dětem a mládeži a rozvoj nevládních organizací dětí a mládeže;
 • napomáhala rozvoji nevládních organizací dětí a mládeže za současného zajištění dostatečné finanční podpory;
 • vytvořila celistvou politiku vůči dětem a mládeži a akční plán s mezirezortním přístupem, zahrnující spolupráci s nevládním sektorem prostřednictvím spoluřízení (tzv. co-management);
 • garantovala dostatečné finanční zdroje pro zavádění rezoluce Rady ministrů v oblasti dětí a mládeže;
 • zajistila průběžný průzkum v oblasti mládeže.

Dále vyzýváme evropské instituce, aby:

 • hájily záměr doplnit do Evropské ústavní smlouvy článek o mládeži, jenž by zdůraznil, že mládež je prioritou EU;
 • dále rozvinuly stávající Program Mládež tak, aby byl lépe přístupný nevládním organizacím dětí a mládeže jakékoliv velikosti a aby zvláštní program pro děti a mládež EU pokračoval jako nástupce stávajícího programu;
 • zajistily náležitou finanční podporu mezinárodních nevládních organizací, které významně přispívají k rozvoji občanské společnosti a zastupují široké zájmy mladých lidí;
 • vytvořily společné ukazatele pro výzkum dětí a mládeže tak, aby bylo možné porovnávat jednotlivé členské a kandidátské země a aby se zlepšila možnost výsledky typizovat;
 • ustavily Evropskou agenturu pro výzkum dětí a mládeže za spolupráce Rady Evropy, Evropské komise a národních výzkumných institutů, jejímž cílem by byla koordinace a sběr informací o situaci dětí a mládeže v Evropě.

Pavel Trantina, zástupce České republiky na konferenci

Autor: ČRDM | 03. 03. 2008 | 2844 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Vlnka
Projekty

Evropská karta mládeže EYCA – využijte slevy pro mladé po celé Evropě!

Adam – zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže

72 hodin – Ruku na to! – tři dny dobrovolnických aktivit po celé ČR

Bambiriáda 2013

Logo projektu „Finanční gramotnost v neformálním vzdělávání“

Kamchodit.cz – Databáze volnočasových aktivit

Kecejme do toho – strukturovaný dialog mládeže

Klíče pro život

Cena ČRDM PŘÍSTAV

Soutěž Má vlast v srdci Evropy

Využíváme monitoring:

Monitoring médií NEWTON Media

Vlnka

© ČRDM 1999 - 2013, e-mail: webmaster@crdm.cz
Tyto stránky jsou umístěny na serveru ADAM.CZ.
Tento web byl vytvořen pomocí phpRS.
Přihlaste se k odběru novinek z www.crdm.cz (pomocí služby RSS)! Navštivte stránku ČRDM na Facebooku!