Česky

English

Français
Česká rada dětí a mládeže

Vlnka Vlnka

Usnesení 13. (mimořádného) valného shromáždění České rady dětí a mládeže

VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ:

 1. schvaluje
  • program jednání se změnou pořadí projednávaných bodů a doplněním o návrh novely Stanov ČRDM
  • záměr na zavedení ocenění udíleného ČRDM pro komunální politiky a zplnomocňuje představenstvo ČRDM k veřejnému vyhlášení ocenění a výběru oceněných na základě došlých návrhů
  • návrh rozpočtu projektu Zázemí 2002 v kapitolách Kancelář, Semináře a Provoz sítě na Senovážném náměstí
  • návrh předložený valnému shromáždění na řešení financování v kapitolách Publikace a Archa s tím, že se sdružení budou podílet na distribuci publikací a časopisu ARCHA podle pravidel stanovených představenstvem
  • rámec rozpočtu v kapitole Bambiriáda s tím, že operativní rozhodnutí deleguje na představenstvo
  • podání žádosti o přijetí ČRDM do Evropské asociace zařízení pro volný čas dětí a mládeže (EAICY)
  • novelu Stanov ČRDM, při níž v článku 13 Závěrečná ustanovení je doplněn odstavec
   (4) Do konce roku 2003 nemusí být obsazena pozice 1. místopředsedy
   Hlasování: 29 pro, 2 proti, 4 zdržení
  • návrh představenstva ČRDM, předložený předsedkyní ČRDM Janou Vohralíkovou, v tomto složení:
   místopředsedové: Martin Bělohlávek a Pavel Trantina
   členové: Michaela Benešová, Monika Homolková, Aleš Kroutil, Tomáš Novotný, Ema Rajnošková, Lukáš Zrzavý
   Hlasování: 31 pro, 2 proti, 2 zdržení

 2. volí návrhovou a mandátovou komisi ve složení:
  • Marie Světničková
  • Zdeněk Moučka
  • Aleš Kroutil

 3. přijímá po předložení a doporučení představenstvem ČRDM za řádné členy občanská sdružení Asociace malých debrujárů a Dorostová unie – sdružení křesťanských dorostů.

 4. bere na vědomí
  • zprávu mandátové komise, že na jednání bylo při zahájení přítomno 22 zástupců s právem hlasovat a dalších 6 hlasů bylo zastoupeno prostřednictvím plné moci. Celkem tedy 28 platných hlasů ze 42 mandátů – VS bylo usnášeníschopné, a to po celou dobu trvání (počet platných hlasů se pohyboval mezi 28 a 36)
  • financování kapitoly Pojištění v projektu Zázemí 2002

   dále bere na vědomí informace o:

  • jednáních vedených zástupci ČRDM, o situaci ve vývoji dotací pro sdružení dětí a mládeže
  • nabídkách publikací a dalších materiálů pro sdružení dětí a mládeže
  • možnostech informačních internetových stránek www.adam.cz
  • dalším kole konkursu na objekty v správě FDM

 5. ukládá
  • představenstvu, aby dotvořilo záměr na zavedení ocenění udíleného ČRDM pro komunální politiky
  • představenstvu, aby po zvážení všech připomínek přepracovalo Otevřený dopis valného shromáždění ČRDM viceprezidentovi KSDM v dopis představenstva ČRDM adresovaný ústředí KSDM

 6. doporučuje sdružením
  • zohlednit ve své práci nabídku pro neorganizované děti a mládež
  • co nejvíce prezentovat možnost ocenění komunálních politiků podporujících mimoškolní práce s dětmi

Usnesení bylo přijato v Praze dne 28. 2. 2002 33 hlasy, žádný proti, žádné zdržení.

Za správnost: Aleš Kroutil, předseda návrhové komise

Autor: ČRDM | 11. 02. 2004 | 4292 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Vlnka
Projekty

Evropská karta mládeže EYCA – využijte slevy pro mladé po celé Evropě!

Adam – zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže

72 hodin – Ruku na to! – tři dny dobrovolnických aktivit po celé ČR

Bambiriáda 2013

Logo projektu „Finanční gramotnost v neformálním vzdělávání“

Kamchodit.cz – Databáze volnočasových aktivit

Kecejme do toho – strukturovaný dialog mládeže

Klíče pro život

Cena ČRDM PŘÍSTAV

Soutěž Má vlast v srdci Evropy

Využíváme monitoring:

Monitoring médií NEWTON Media

Vlnka

© ČRDM 1999 - 2013, e-mail: webmaster@crdm.cz
Tyto stránky jsou umístěny na serveru ADAM.CZ.
Tento web byl vytvořen pomocí phpRS.
Přihlaste se k odběru novinek z www.crdm.cz (pomocí služby RSS)! Navštivte stránku ČRDM na Facebooku!