Česky

English

Français
Česká rada dětí a mládeže

Vlnka Vlnka

Usnesení 10. valného shromáždění ČRDM, konaného dne 1. března 2001 v Praze („jarní“ zasedání)

Valné shromáždění:

 1. schvaluje
  • program jednání s doplněním bodu různé: o návrh na člena Rady ČT;
  • Rozpočet ČRDM na rok 2001.

 2. volí návrhovou a mandátovou komisi ve složení:
  • Ladislav Hrzal;
  • František Podolník;
  • Jiří Tomčala.

 3. bere na vědomí zprávu mandátové komise, že na jednání je přítomno 23 zástupců s právem hlasovat a dalších šest hlasů je zastoupeno prostřednictvím plné moci. Celkem tedy 29 platných hlasů z 33 mandátů – VS je usnášeníschopné.

 4. přijímá po předložení a doporučení představenstvem ČRDM za řádného člena občanské sdružení T.O. Střelka.

 5. bere na vědomí informace o:
  • připravovaných změnách v Programech podpory dětí a mládeže MŠMT;
  • organizačních změnách v administraci dotačních prostředků v roce 2001;
  • harmonogramu prací nad návrhem věcného záměru zákona o mladé generaci;
  • postupu k výběrovému řízení vyhlášenému FDM v likvidaci (včetně projektu AB Senovážné náměstí 977/24, Praha 1).

 6. doporučuje sdružením
  • zohlednit ve své práci nabídku pro neorganizované děti a mládež;
  • podpořit za pomoci poslanců a senátorů Parlamentu ČR výběrová řízení vyhlášená FDM v likvidaci;
  • vytvořit systém oponentních řízení v publikační činnosti (projektech apod.).

 7. ukládá:
  • zástupcům sdružení prostudovat hodnocení projektu „Kraje 2000”
   Zodpovídá: zástupci sdružení
   Termín: do příštího VS (1. 5. 2001)
  • doplňovat návrhy rozpočtů o hodnocení – realizace projektů a aktivit ČRDM
   Zodpovídá: představenstvo
   Termín: průběžně

 8. navrhuje RNDr. Tomáše Řeháka na členství v Radě České televize.

Usnesení bylo přijato v Praze dne 1. 3. 2001, 19:24 hodin.
Za správnost Jiří Tomčala.

Autor: ČRDM | 11. 02. 2004 | 4114 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Vlnka
Projekty

Evropská karta mládeže EYCA – využijte slevy pro mladé po celé Evropě!

Adam – zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže

72 hodin – Ruku na to! – tři dny dobrovolnických aktivit po celé ČR

Bambiriáda 2013

Logo projektu „Finanční gramotnost v neformálním vzdělávání“

Kamchodit.cz – Databáze volnočasových aktivit

Kecejme do toho – strukturovaný dialog mládeže

Klíče pro život

Cena ČRDM PŘÍSTAV

Soutěž Má vlast v srdci Evropy

Využíváme monitoring:

Monitoring médií NEWTON Media

Vlnka

© ČRDM 1999 - 2013, e-mail: webmaster@crdm.cz
Tyto stránky jsou umístěny na serveru ADAM.CZ.
Tento web byl vytvořen pomocí phpRS.
Přihlaste se k odběru novinek z www.crdm.cz (pomocí služby RSS)! Navštivte stránku ČRDM na Facebooku!