Instruktoři Brno

Autor: ČRDM <webmaster(at)crdm.cz>, Téma: Členové, Zdroj: n, Vydáno dne: 16. 04. 2013

Posláním sdružení Instruktoři Brno je vytváření podmínek k všestrannému rozvoji jedince, poskytování podnětů a prostoru k seberealizaci a sebepoznání a k formování vztahu člověka k druhým, společnosti, přírodě a sobě samému. Prostředkem k dosažení těchto cílů je zejména využívání prvků „zážitkové pedagogiky“ ve vazbě na přírodu a skupinu.
kontaktní adresa: Lidická 787/45
602 00 Brno
telefon: 724 789 624
fax: ---
email: spenat@instruktori.cz
www stránky: www.instruktori.cz