Aktuální nabídka publikačního prostoru v čísle 3 časopisu Archa

Autor: ČRDM <webmaster(at)crdm.cz>, Téma: Archa, Vydáno dne: 27. 03. 2013

Archa – logoTištěný zpravodaj ČRDM Archa má jakožto hlavní námět třetího čísla letošního ročníku téma „Tyrš by z nás měl radost“. Možná právě Vaše organizace, Vaše sdružení může k obsahové náplni této Archy svou příslovečnou trochou do mlýna přispět…? Máte-li tedy zájem podělit se se čtenáři Archy se svými zkušenostmi ohledně sportování na táborech či víkendových akcích svého sdružení (nebo prostě se svým úhlem pohledu na věc) zašlete, prosím, svůj příspěvek na e-mailovou adresu redakce: archa@crdm.cz, a to do 12. dubna. Rozsah textu přitom není nijak pevně stanoven – v případě potřeby může být pochopitelně redakčně krácen a upraven. Je žádoucí připojit k němu několik vhodných ilustračních fotografií z činnosti Vašeho sdružení (barevné, digitální, o velkém rozlišení vhodném pro tisk – tedy „CO NEJVĚTŠÍ“). Prosíme o jméno a příjmení autora fotografie/fotografií, pokud ho samozřejmě znáte a chce být takto uveden; stručné popisky asi nic nezkazí….