Zápis o volbě předsedy – příloha k zápisu z 34. VS ČRDM

Autor: ČRDM <webmaster(at)crdm.cz>, Téma: Dokumenty, Zdroj: n, Vydáno dne: 19. 04. 2011

ZÁPIS O VOLBĚ PŘEDSEDY ČESKÉ RADY DĚTÍ A MLÁDEŽE SE SÍDLEM SENOVÁŽNÉ NÁM. 24, PRAHA 1

Praha 14. dubna 2011  1. Na návrh přítomných delegátů VS byla zvolena tříčlenná volební komise, která provedla proceduru volby, ve složení Veronika Strnadová, Jiří Let a Jana Votavová.
  2. Byl představen kandidát na funkci předsedy Aleš Sedláček.
  3. VS bylo požádáno o provedení volby tajným hlasováním.
  4. Členové VS byli seznámeni se způsobem volby: na hlasovacím lístku se jménem kandidáta – Aleše Sedláčka – zakroužkují svou volbu z možností ANO / NE / ZDRŽEL SE. Pouze tento způsob označení byl posuzován jako platný hlas.
  5. V čase 18.22 – 18.29 byla provedena volba prostřednictvím hlasovacích lístků.
  6. V 18.29 byli všichni přítomní vyzváni k ukončení hlasování a vzali to na vědomí. Volební komise prohlédla a sečetla odevzdané hlasovací lístky.
  7. Volební komise vyhlásila, že bylo odevzdáno 63 (slovy šedesát tři) platných hlasovacích lístků s tím, že 63 (slovy šedesát tři) hlasů se vyslovilo PRO zvolení Aleše Sedláčka.
  8. Předsedou ČRDM byl zvolen Aleš Sedláček.

Za správnost:

Veronika Strnadová (Junák – svaz skautů a skautek ČR)
Jiří Let (Pionýr)
Jana Votavová (Duha)