Finanční gramotnost v neformálním vzdělávání

Autor: ČRDM <webmaster(at)crdm.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 31. 01. 2011

Logo projektu „Finanční gramotnost v neformálním vzdělávání“V poslední době se zcela zřetelně ukazuje, že nedostatečná finanční gramotnost může nepříjemným způsobem ovlivnit život každého z nás. ČRDM se rozhodla s tím něco dělat. Výstupem této snahy je projekt, jehož plný název zní poměrně komplikovaně:


Příprava a pilotáž vzdělávacích programů (včetně metodik) pro děti a mládež zaměřených na rozvoj metod vzdělávání v oblasti rozvoje klíčových kompetencí ve volnočasových aktivitách: Implementace standardů finanční gramotnosti v neformálním vzdělávání.

Častěji o něm ale uslyšíte spíše jako o „FG“.Hlavními cíli projektu jsou:

  1. Vzdělávat děti a žáky mimořádně nadané podílející se na činnosti členských sdružení ČRDM vhodnými nástroji pro rozvoj jejich klíčových kompetencí v oblasti finanční gramotnosti.
  2. Vzdělávat pracovníky organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti volného času dětí a mládeže v problematice finanční gramotnosti pomocí metodických publikací a nabídky kvalitních vzdělávacích materiálů.

Specifické cíle projektu:

Globální cíl OP VK plní projekt tak, že:

Finanční gramotnost je průřezovým tématem podstatně rozvíjejícím dvě klíčové kompetence – kompetence k řešení problémů a kompetence pracovní.

Co se v rámci projektu realizuje?

To zjistíte nejlépe na webu www.rozumimefinancim.cz

Logo EU – OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost