Život trochu jinak

Autor: ČRDM <webmaster(at)crdm.cz>, Téma: Členové, Vydáno dne: 28. 04. 2010

Logo Život trochu jinakObčanské sdružení Život trochu jinak je sdružení mladých lidí fungující na bázi otevřeného klubu, jež si klade za cíl zkvalitnění úrovně smysluplného trávení volného času mladistvými a mládeží, integraci znevýhodněných (zdravotně, sociálně) mladých lidí do kolektivu jejich „běžných“ vrstevníků a výchovu k mravnosti a odpovědnosti (jak za sebe sama, tak – a to hlavně – za druhé). Naše akce jsou otevřeny všem z území celé ČR, kteří o ně mají zájem. Naší primární cílovou skupinou jsou sice mladí lidé od 15 do 26 let, rádi však na námi pořádaných akcích přivítáme i osoby starší či mladší.kontaktní adresa: Žižkovská 144
763 21 Slavičín
telefon: ---
fax: ---
email: zivotjinak@zivotjinak.cz
www stránky: www.zivotjinak.cz