Zápis o volbě předsedy – příloha k zápisu VS ČRDM

Autor: ČRDM <webmaster(at)crdm.cz>, Téma: Dokumenty, Vydáno dne: 09. 06. 2008

ZÁPIS O VOLBĚ PŘEDSEDY ČESKÉ RADY DĚTÍ A MLÁDEŽE SE SÍDLEM SENOVÁŽNÉ NÁM. 24, PRAHA 1

Praha 17. dubna 2008  1. Oba řádně nominovaní kandidáti na funkci předsedy – Jiří Let a Aleš Sedláček – měli možnost představit členům Valného shromáždění svoji vizi fungování České rady dětí a mládeže.
  2. Na návrh přítomných delegátů VS byla zvolena tříčlenná volební komise, která provedla proceduru volby, ve složení Hanka Konopiská, Jaroslav Hlávka a Petr Krampl.
  3. VS bylo informováno o provedení volby tajným hlasováním.
  4. Členové VS byli seznámeni se způsobem volby: viditelné přeškrtnutí jména kandidáta na hlasovacím lístku tak, že nepřeškrtnuté jméno označuje kandidáta, kterému je dán hlas. Pouze tento způsob označení byl posuzován jako platný hlas.
  5. V čase 18.45 – 19.00 byla provedena volba prostřednictvím hlasovacích lístků.
  6. V 19.00 byli všichni přítomní vyzváni k ukončení hlasování a vzali to na vědomí. Volební komise prohlédla a sečetla odevzdané hlasovací lístky.
  7. Volební komise vyhlásila, že bylo odevzdáno 64 (slovy šedesátčtyři) platných hlasovacích lístků; z toho bylo 50 (slovy padesát) označeno pro Aleše Sedláčka a 14 (slovy čtrnáct) pro Jiřího Leta.
  8. Předsedou ČRDM byl zvolen Aleš Sedláček.

Za správnost:

Hanka Konopiská
Jaroslav Hlávka
Petr Krampl