Krajská rada dětí a mládeže Karlovarska, o. s.

Autor: ČRDM <webmaster(at)crdm.cz>, Téma: Členové, Vydáno dne: 26. 10. 2006

Krajská rada dětí a mládeže KarlovarskaKrajská rada dětí a mládeže Karlovarska je střešní organizace se sídlem v Chebu, jejíž členové poskytují nabídku volnočasových aktivit dětem a mládeži do 26 let. Cílem KRDMK je podporovat činnost členských sdružení dětí a mládeže a sdružení pracujících s dětmi a působících na území Karlovarského kraje, vytvářet co nejlepší podmínky pro činnost těchto organizací a napomáhat všestrannému rozvoji mladých lidí po stránce tělesné, duševní a sociální. KRDMK se snaží navazovat kontakty mezi jednotlivými organizacemi a koordinovat jejich činnost, poradenským a informačním servisem pomoci mládežnickým sdružením získávat granty, poskytovat přehled nabízených grantů, spolupracovat s příslušnými orgány Krajského úřadu v KV.kontaktní adresa: Karlova 17
350 02 Cheb
telefon: ---
fax: ---
email: krdmk@seznam.cz
www stránky: www.krdmk.com