Klub mladých Filadelfia

Autor: ČRDM <webmaster(at)crdm.cz>, Téma: Členové, Vydáno dne: 02. 05. 2005

Klub mladých FiladelfiaKlub mladých Filadelfia je křesťanské sdružení, které vzniklo na základě dlouholeté práce s mladou generací, jako prostředek k rozvíjení a naplňování potřeb mladých lidí. Klub se zaměřuje na práci s dětmi a mládeží ve středoškolském věku, spolupracuje se základními a středními školami. Připravuje volnočasové aktivity pro rozvoj těla (sport, turistika, vodácký oddíl...), duše (kempy angličtiny, kavárny, party, přednášky...) i ducha (prezentace křesťanských morálních principů, bohoslužby pro mladé...). Nabízí prostor pro sportovní, kulturní a estetické vyžití a pro navazování nových vztahů.
kontaktní adresa: Studentská 25
737 01 Český Těšín
telefon: 552 321 038
fax: 552 321 038
email: klub@filadelfia.cz
www stránky: www.filadelfia.cz