Usnesení 3. kongresu ČRDM, konaného dne 14. června 2001 v Praze

Autor: ČRDM <webmaster(at)crdm.cz>, Téma: Dokumenty, Vydáno dne: 11. 02. 2004

Kongres ČRDM  1. bere na vědomí informaci o aktivitách Mezinárodního roku dobrovolníka; informace o garantech, ustavování pracovních skupin a podrobnějším rozpracování v jednotlivých oblastech strategie ČRDM;

  2. volí Marii Světničkovou za členku Revizní komise ČRDM;

  3. doporučuje:
    • sdružením, aby se aktivně zapojila do činnosti k Mezinárodnímu roku dobrovolníka, zejména v oblasti prezentací a diskusí kolem vymezení pojmu „dobrovolník” v našem právním řádu;
    • ve smyslu výše uvedeného sledovat web www.dobrovolnik.cz;
    • Valnému shromáždění ČRDM přijmout předložené rozpracované materiály „Strategie ČRDM pro léta 2000-2005” v oblastech: „Stát”, „Zahraničí”, „Veřejnost”, „Servis”;

  4. vyzývá členská sdružení ČRDM aktivně se zapojit do ustavování pracovních skupin v jednotlivých oblastech strategie ČRDM (s kontaktováním garantů oblastí do 31. 7. 2001).

Usnesení bylo přijato dne 14. 06. 2001.