Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) – Úsek mládeže

Autor: ČRDM <webmaster(at)crdm.cz>, Téma: Členové, Vydáno dne: 02. 07. 2003

Sdružení hasičů Čech, Moravy a SlezskaÚsek mládeže SH ČMS je zájmovým sdružením dětí a mládeže. Obsahová stránka činnosti je zaměřena na specifickou oblast požární ochrany, s cílem vštípit dětem a mládeži co nejvíce pozitivních návyků z požární prevence a zároveň je nadchnout pro budoucí dobrovolnou záchranářskou práci. Mezi základní metody práce s mladou generací patří pravidelné celoroční schůzky družstev mladých hasičů a dorostu, krátkodobé akce („víkendovky“), dlouhodobé akce (letní a zimní tábory) a jednodenní akce (soutěže, dětské dny, karnevaly, pohádkové lesy – pro členy sdružení i neorganizované děti a mládež). Podstatnou úlohu v činnosti úseku mládeže hraje i vzdělávání vedoucích a instruktorů, tvorba a tisk metodických pomůcek, školení rozhodčích pro soutěže mládeže, letní školy instruktorů, specializační kurzy, zahraniční výměny a práce s Přípravkou – předškolními dětmi.
kontaktní adresa: Římská 45
121 07 Praha 2
telefon: 222 119 501
fax: 222 119 507
email: monika.nemeckova@dh.cz
www stránky: www.dh.cz