Program pro mládež Cena vévody z Edinburghu

Autor: ČRDM <webmaster(at)crdm.cz>, Téma: Členové, Vydáno dne: 02. 07. 2003

Program pro mládež Cena vévody z EdinburghuProgram pro mládež Cena vévody z Edinburghu je dobrovolný nesoutěžní program pro mladé lidi od 14 do 25 let, který působí ve 110 zemích. Každý účastník plní úkoly ve 4 oborech: rekreační sport, praktické dovednosti, dobrovolná služba a expedice na bronzovém, stříbrném nebo zlatém stupni. Cílem je osobní zlepšení, všestranný rozvoj a služba ostatním. Program je určen všem mladým lidem, ale především je zaměřen na neorganizovanou mládež jako nabídka smysluplné alternativy trávení volného času. Program EDIE není klasickou organizací pro děti a mládež, mohou se do něj zapojit školská i neškolská zařízení a další organizace. V současnosti je zapojeno téměř 30 provozovatelů ve dvaceti městech ČR, ve kterých se Programu EDIE aktivně účastní přibližně 400 mladých lidí.
kontaktní adresa: Thunovská 18
118 00 Praha 1 - Malá Strana
telefon: 251 104 137
fax: 251 104 250
email: award@volny.cz
www stránky: www.edie.cz