Pionýr

Autor: ČRDM <webmaster(at)crdm.cz>, Téma: Členové, Vydáno dne: 02. 07. 2003

PionýrPionýr je demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých. Vede své členy k aktivnímu občanství a kladným morálním hodnotám. Hlásí se k Úmluvě o právech dítěte a k zásadám Listiny práv a svobod. Při činnosti zdůrazňuje tyto ideály: Poznání, Pravda, Překonání, Příroda, Přátelství, Paměť, Pomoc.
kontaktní adresa: Senovážné nám. 977/24
116 47 Praha 1
telefon: 224 621 299
fax: 224 215 101
email: pionyr@pionyr.cz
www stránky: www.pionyr.cz