Pojištění členských sdružení a jejich členů

Autor: ČRDM <webmaster(at)crdm.cz>, Téma: Pojištění, Vydáno dne: 25. 06. 2003

Kancelář ČRDM upozorňuje: Pojištění úrazové a cestovní nelze zaměňovat!!! Více informací…
Informace o pojištění 2013


Pojistná smlouva na úrazové pojištění
(na období 2010 – 2013)

Úrazové pojištění – co smlouva obsahuje?
PPS | PDF
Úrazové pojištění – jak se připojit k pojistce?
PPS | PDF
Úrazové pojištění – jak nahlásit úraz?
PPS | PDF

Formuláře ke stažení:


Pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu
(na období 2010 – 2013)

Pojištění odpovědnosti za škodu – Obecná odpovědnost – co smlouva obsahuje?
PPS | PDF
Pojištění odpovědnosti za škodu – Odpovědnost zaměstnance – co smlouva obsahuje?
PPS | PDF
Pojištění odpovědnosti za škodu – Nemajetková újma – co smlouva obsahuje?
PPS | PDF
Pojištění odpovědnosti za škodu – jak se připojit k pojistce?
PPS | PDF
Pojištění odpovědnosti za škodu – jak nahlásit škodu?
PPS | PDF

Formuláře ke stažení:


Pojistná smlouva pro cestovní pojištění:

Generali Pojišťovna a.s.

V případě jakýchkoli nejasností ohledně pojištění se obracejte na sekretariat@crdm.cz.


Veřejná zakázka
„Úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu 2014–2017“