Ztvárnění Ceny Přístav

Jak vypadá Cena ČRDM PŘÍSTAV?

Je to skleněná ručně malovaná láhev s motivy vycházejícími z loga České rady dětí a mládeže: lodička na vlnách, vodní svět (ryby, hvězdice, chobotnice, medúzy, rostliny).

Každý kus je zároveň originálem, neboť se od sebe liší detaily zpracování. Také barevnost je určena logem ČRDM – převládají odstíny modré.

V láhvi je uloženo poselství tištěné na ručním papíře.

K láhvi je zhotovena na míru krabice z barevné vlnité lepenky.

Každý laureát obdrží k ceně i pamětní list.

Velký obrázek Ceny PŘÍSTAV