Laureáti Ceny ČRDM PŘÍSTAV

V roce 2012 byli Cenou PŘÍSTAV oceněni tito zástupci veřejné správy a samosprávy:

V roce 2012 byly Cenou PŘÍSTAV oceněny tyto společnosti:


V roce 2011 byli Cenou PŘÍSTAV oceněni tito zástupci veřejné správy a samosprávy:

V roce 2011 byly Cenou PŘÍSTAV oceněny tyto společnosti:

V roce 2011 byl mimořádnou Cenou PŘÍSTAV oceněn:

 • Ing. Vlastimil Picek, armádní generál Armády České republiky

V roce 2010 byli Cenou PŘÍSTAV oceněni:

V roce 2010 byl mimořádnou Cenou PŘÍSTAV oceněn:

 • MUDr. Pavel Bém, primátor hl. m. Prahy

V roce 2009 byli Cenou PŘÍSTAV oceněni:

V roce 2009 byla mimořádnou Cenou PŘÍSTAV oceněna:

 • Ing. Marie Kousalíková, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast školství, vzdělávání a volného času

V roce 2008 byli Cenou PŘÍSTAV oceněni:

V roce 2008 byli mimořádnou Cenou PŘÍSTAV oceněni:

 • Ing. Eva Bartoňová, 1. náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy
 • PhDr. Jan Bělohlávek, bývalý náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy
 • Ing. Zora Dvořáková, bývalá zástupkyně ředitele odboru pro mládež MŠMT
 • Eva Hampejsová, dlouholetá pracovnice odboru pro mládež MŠMT
 • Mgr. Jindřich Fryč, ředitel odboru mezinárodních vztahů MŠMT a bývalý ředitel odboru pro mládež MŠMT
 • PhDr. Lubomír Novotný, pracovník Kanceláře Senátu ČR a bývalý ředitel odboru pro mládež MŠMT
 • Prof. PhDr. Jan Sokol, PhD. CSc., proděkan pro zahraniční styky FHS UK a bývalý ministr školství, mládeže a tělovýchovy
 • Mgr. Jaroslav Tuček, ředitel odboru pro mládež MŠMT
 • Ing. Jana Vohralíková, vrchní ředitelka na Ministerstvu kultury a první předsedkyně ČRDM
 • Mgr. Eduard Zeman, manažer ONKOCT EUROPE, o.p.s. a bývalý ministr školství, mládeže a tělovýchovy

V roce 2007 byli Cenou PŘÍSTAV oceněni:


V roce 2006 byli Cenou PŘÍSTAV oceněni:


V roce 2005 byli Cenou PŘÍSTAV oceněni:


V roce 2004 byli Cenou PŘÍSTAV oceněni:


V roce 2003 byli Cenou PŘÍSTAV oceněni:


V roce 2002 byli Cenou PŘÍSTAV oceněni: