Obsah Archy
č. 3 / 2008
Str. 1Obálka
Str. 2Fotogalerie Archy
Str. 3Blahopřání nově zvolenému předsedovi ČRDM / Témata a uzávěrky Archy 2008
Str. 4 – 5V čele ČRDM stanul woodcrafter Aleš Sedláček
Str. 6Vzděláváme (se) také mimo školu / Principy neformálního vzdělávání v Gaudolinu
Str. 7MHJ – ohlédnutí za zkouškami hasičů / Poznámka k neformálnímu vzdělávání v dětských sdruženích
Str. 8 – 9Vzdělávací systém Junáka / Školení vedoucích programu EDIE
Str. 10 – 11Neziskové vzdělávání – máme budoucnost?
Str. 12 – 13Prázdninová škola Lipnice - zážitkem pro život
Str. 14 – 15Pořadatelé představili 10. ročník Bambiriády / Emílie Kostrová z Bučovic získala všechny Ámose
Str. 16Pamětní odznak Blance Liškové
Str. 17Pionýr spustil 4. ročník kampaně k letním táborům
Str. 18Bude zájmové a neformální vzdělávání podpořeno z ESF?
Str. 19Řádění vichřice Emma…
Str. 20Deset pestrých let České rady dětí a mládeže (Vybráno z Archy 2002 – 2003)

.: Zavřít okno :.